Printeaza
Poluarea sufletului în timpurile biblice și aziPovestea lui “Nu ştiu”
Postmodernismul. O exemplificare
Mareste imaginea

Postmodernismul. O exemplificare

20.00 RON

Teoria literaturii
Pune o intrebare despre acest produs

 

Autor:

Florentina Pascu

ISBN:

978-606-562-217-3

An de apariţie:

2012

Format:

A 5

Nr. de pagini:

156

Prezentare:

„Ghid de citire (dar şi de scriere) în cheia unui concept care a polarizat dezbaterile teoretice din ultimele decenii, cartea Florentinei Pascu, nu adună, cum s-ar putea crede la prima vedere, simple note de curs, ci, prin „exemplificările” puse în pagină aproape apodictic, devine o veritabilă micromonografie consacrată creaţiei lui Mircea Cărtărescu, biruitorul unei bătălii axiologice şi ierarhice intrate deja în categoria miturilor culturale. În acelaşi timp, prin interogaţiile finale referitoare la moştenirea postmodernismului, autoarea deschide noi orizonturi interpretative.

 

Constantin M. Popa

Cuprins

ARGUMENT

1. ÎNCERCARE DE DEFINIRE A POSTMODERNISMULUI

1.1. Eugen Simion şi numărul din „Caiete Critice” (1-2/1986) dedicat postmodernismului

1.2. Cele patru principii ale postmodernismului (Guy Scarpetta)

1.3. Postmodernismul şi principiul alternanţei (Livius Ciocârlie)

1.4. Tehnicile narative ale postmodernismului (Matei Călinescu) şi „noua eră a barocului” (Emilia Parpală-Afana)

1.5. Postmodernismul este „un psiheism”  (Călin Vlasie)

1.6. Neliniştea experimentaliştilor şi interferenţele informaţionale (Vasile Andru)

1.7. Postmodernismul, „un romantism întors” (Radu G. Ţeposu) sau „un modernism mai modern” (Mircea Mihăieş)

2. POSTMODERNISMUL CA MIT CULTURAL AL SFÂRŞITULUI DE MILENIU

2.1. Postmodernismul ca mit cultural al sfârşitului de mileniu (Monica Spiridon)

2.2. Ironia postmodernistă  (Jean-François Lyotard)

2.3. Postmodernismul cultivă eclectismul abordărilor, experienţa imediată, percepţia epidermică a timpului

(Ştefan Stoenescu)

2.4. Mircea Cărtărescu,  teoretician al postmodernismului

2.5. Ion Bogdan Lefter:  modernism vs. postmodernism

2.6. Mircea Cărtărescu şi ontologia postmodernă

3. CÂTEVA ARGUMENTE ALE FOLOSIRII CONCEPTULUI DE POSTMODERNISM

3.1. Semnificaţii ale folosirii conceptului de postmodernism

3.2. Linda Hutcheon: în poetica postmodernismului încape orice

3.3. Gianni Vattimo şi conştiinţa eminamente retorică a postmodernităţii

4. SIMPTOME STILISTICE ALE ATITUDINII POSTMODERNE ÎN LITERATURA ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ

4.1. Literatura română contemporană şi postmodernismul

4.2. Postmodernismul aduce  „inspiraţia pe pământ” (Ov. S. Crohmălniceanu)

4.3. Poezia „derizoriului cotidian”  (Livius Ciocârlie)

4.4. Postmodernismul reprezintă depăşirea modernismului inerţial (Andrei Pleşu)

4.5. Gheorghe Grigurcu,  criticul incisiv al poeziei optzeciste

4.6. Mircea Cărtărescu în  Postmodernismul românesc

5. CONCEPTUL DE INTERTEXTUALITATE ŞI FORMA SA POSTMODERNISTĂ

5.1. Ce este intertextualitatea? (Gérard Genette)

5.2. Elemente intertextuale în poemul  O seara la operă de Mircea Cărtărescu

6. O EXEMPLIFICARE A POSTMODERNISMULUI ROMÂNESC:  LEVANTUL LUI MIRCEA CĂRTĂRESCU

7. ÎN CĂUTAREA UNUI EU CULTURAL. ÎNTRE CITITORUL MODEL ŞI CITITORUL ACTUAL

7.1. Ce ne-a lăsat postmodernismul?

7.2. Care este caracterul de bază  al existenţei creştine?

7.3. Care este legătura dintre statutul acestor stări de spirit, privite comparativ, şi cultura actuală?

7.4. Cum poate fi aşadar construită  o critică în postmodernism?

BIBLIOGRAFIE

SUMMARY

INDICE DE NUME

 


Disponibilitate

Pe stoc: Da
Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează