Printeaza
Filosofia româneascăFilosofia timpului nostru
Filosofia și spiritul științei
Mareste imaginea

Filosofia și spiritul științei

35.00 RON

NOUTATI
Pune o intrebare despre acest produs

 

Autor:

Mihai Uță

ISBN: 978-606-562-809-0
An de apariţie: 2019
Format: 13 cm x 20 cm
Nr. de pagini: 230
Prezentare:
    Lucrarea de faţă, Filosofia şi spiritul ştiinţei  continuă seria de manuscrise inedite  lăsate de filosoful Mihai Uţă (1902-1964), în arhiva familiei. Autorul face parte din şirul filosofilor români de orientare realist-raţionalistă din perioada interbelică (Mircea Florian, D. D. Roşca, I. Brucăr, N. Bagdasar), filosofi care au pus mai presus de toate raţiunea ca metodă de cunoaştere, pretinzând conştiinţei să se exteriorizeze, să exploreze lumea porţiune cu porţiune. Cu  ajutorul raţiunii, spiritul uman prelucrează cunoştinţele dobândite prin experienţă, desprinde raporturile dintre ele şi le condensează în formule generale. Numai prin activitatea logică de simplificare şi sistematizare, cunoştinţele dobândite prin experienţă, care, în starea iniţială este un simplu conglomerat de senzații, se transformă în ştiinţă.
    Filosofia şi ştiinţa se compun din cunoştinţe diferite: prima, din cunoştinţe absolute, a doua, din cunoştinţe relative. Singu­ra care poate să dea o viziune de ansamblu asu­pra lumii imediate este metafizica. „În timp ce ştiinţa cerce­tează eveni­men­tele particu­lare, metafizica încearcă să cu­noas­că fundamen­tele şi esenţa acestora. Ea nu neagă ştiinţa, din contră, folo­seşte rezultatele ei, însă are curajul să treacă dincolo de ştiinţă, să aducă ştiri din lumea în care ştiinţa n-a pătruns”.
    Ştiinţa, este convins filosoful român, va rămâne, oricând şi oriunde, ceea ce este: „o concepţie cantitativă a existenţei”. În schimb, filosofia chiar şi atunci când se ridică la ideea de divinitate creatoare, pune în armonie acţiunile divine cu legile universului statornicit de ştiinţă.
 
Adrian Michiduţă
 

 


Disponibilitate

Pe stoc: Da
Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează